TEN HEMEL VAREN, MAAR DAN ZONDER ONS …

Aanstaande donderdag zou het Hemelvaarttoernooi bij PUIJ worden gespeeld. Een jarenlange traditie is echter nu wederom doorbroken.

Er waren dit jaar onvoldoende deelnemers bereid om naar de velden van PUIJ te komen en er een topdag boulen van te maken.

Helaas, het mocht niet zo zijn.
In dat licht bezien ligt de Extra Algemene Ledenvergadering op 27 mei in het verlengde van het niet doorgaan van dit roemrijke toernooi.

De vraag die aan de leden van onze vereniging voorligt is:
“Is er voor onze vereniging nog een meerwaarde bij de bond?”

wordt vervolgd.